مـجله دیـــــنی فرهــنگی بیــــــنشجو
انتظار به معنای آماده شدن است، تلاش در راه ایجاد جامعه مهدوی... ادامه »
  • اندیشه‌ مهدویت منحصر به شیعیان و یا مسلمانان نیست؛ بلکه همه یا اغلب ادیان و مذاهب موجود در جهان، به گونه‌ای به “موعود” باور دارند.
  • در این زمینه یکی از روانشناسان به نام «آدلر» اظهار می‌دارد: به طور کلی در چهار تا پنج سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد.
بررسی مشکلات مبلغین دینی در گفتگوبا طلبه فعال گروه های تبلیغی؛
ما علاوه بر اینکه از تعداد کمی طلبه در مقابل نیاز زیادمان برخورداریم همین تعداد هم در قم متراکم شده اند و به جرات میتوان گفت بخش عمده ای از اینها در قم دیگر کاری ندارند یعنی تحصیل نموده اند و میدانند که از این بیشتر در قم برای آنها ثمری حاصل نمیشود اما باز......
|◄ 1 ►|