مـجله دیـــــنی فرهــنگی بیــــــنشجو
انتظار به معنای آماده شدن است، تلاش در راه ایجاد جامعه مهدوی... ادامه »
  • اندیشه‌ مهدویت منحصر به شیعیان و یا مسلمانان نیست؛ بلکه همه یا اغلب ادیان و مذاهب موجود در جهان، به گونه‌ای به “موعود” باور دارند.
  • در این زمینه یکی از روانشناسان به نام «آدلر» اظهار می‌دارد: به طور کلی در چهار تا پنج سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد.
در این زمینه یکی از روانشناسان به نام «آدلر» اظهار می‌دارد: به طور کلی در چهار تا پنج سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد....
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه و کلام حوزه علمیه اصفهان)؛
هدف خلقت همان است که مبدأش به طور ناقص در انسان است ( که همان حق شناسی و حق پرستی است). حال عقل، انسان را با اختیار خود در مسیر فطرت قرار می دهد و از خودبیگانگی و نسیان نجات می دهد....
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه و کلام حوزه علمیه اصفهان)؛
عبودیت و بندگی لازمه ی عقلانیت است و هر چه که انسان عاقلتر، عبودیت و بندگی او بیشتر و بالتبع قرب سلوکی بیشتر به حق پیدا می کند ( اعقل الناس اقربهم الی الله )...
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه و کلام حوزه علمیه اصفهان)
نفس انسانی به جهت اینکه تجلی روح الهی است (نفخت فیه من روحی) حقیقتِ عالمِ امر و جنبه ی قدسی و ملکوتی دارد....
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه و کلام حوزه علمیه اصفهان)
انسان با جهالت مریض می شود « الجهل داء » از بین امراض که نصیب انسان می شود، بدترین مرض جهالت است « اسوء السقم الجهل » چرا که با حالت صحتِ کاملِ او جمع می شود....
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه و کلام حوزه علمیه اصفهان):
انسانِ بما هو حیوان نیز در خوردن نبات و حیوان با دیگر خورنده‌ها یک حکم دارند و لکن انسانِ بما هو انسان، خوراک او حیات است که علوم و معارف است....
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه و کلام حوزه علمیه اصفهان):
عقل بخاطر اینکه خواستار حقایق است، از اینرو هر آنچه که فضیلت برای انسان باشد را دنبال می کند و می خواهد که جان انسانی را به آن فضایل زینت ببخشد. از اینرو عقلی که خواستار زینتها است، یقیناً بخاطر سنخیت، باید خودش هم زینت باشد و زینت آن این است که به دنبال زینتهای انسانی است...
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه ومنطق حوزه علمیه اصفهان):
انسان هر چند از جنبه های نباتی و حیوانی برخوردار است ولی مایه های عقلی است که ممیزی او از سایر موجودات است. حتی جنبه های نباتی و حیوانی او نیز با وجود عقل متفاوت می شود. یعنی اگر از حواس برخوردار است، حواس او عقلانی است ....
حجة الاسلام مهدی منصوری(استادفلسفه ومنطق حوزه علمیه اصفهان):
سیر این مقاله به این صورت است که اول به بیان واقعیت علم می پردازد تا جایگاه نظام تعلیم و تربیت در اسلام روشن شود و بعد از آن به بیان وضعیت کنونی تعلیم و تربیت در سطوح آموزشی کشور (اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه ) پرداخته و در آخر در پی راه حل برای این سیر آموزشی و پرورشی در زمان کنونی برآمده است....
|◄ 1 ►|