مـجله دیـــــنی فرهــنگی بیــــــنشجو
انتظار به معنای آماده شدن است، تلاش در راه ایجاد جامعه مهدوی... ادامه »
  • اندیشه‌ مهدویت منحصر به شیعیان و یا مسلمانان نیست؛ بلکه همه یا اغلب ادیان و مذاهب موجود در جهان، به گونه‌ای به “موعود” باور دارند.
  • در این زمینه یکی از روانشناسان به نام «آدلر» اظهار می‌دارد: به طور کلی در چهار تا پنج سالگی شخصیت، منش، رفتار و سبک خاص زندگی هر فرد مشخص می‌شود و این روال تقریباً تا آخر عمر ادامه می‌یابد.
مجله دینی فرهنگی بینشجو، پایگاه اطلاع رسانی آزادی است که کاملاَ مستقل از هر ارگان دولتی و غیر دولتی و هر حزب و گروهی توسط چند نفر از طلاب همفکر در شهرهای مختلف کشور اداره می شود. هدف اصلی این مجله، بصیرت بخشی در حوزه دین، فرهنگ، اقتصاد و سیاست است که در موضوعی واحد در همه ی بخشها (البته بصورت دوره ای) متمرکز است و مخاطبان هدف خود را قشر تحصیل کرده جامعه اعم از طلاب حوزه علمیه و دانشجویان می داند. این مجله در اظهار نظرها جنبه آزاد اندیشی را پیشه کرده و تسلیم "کلمه" و تفکر است و سعی دارد که از موضع گیری های ایدئولوژیک و تئولوژیک بدور باشد.
|◄ 1 ►|