مـجله دیـــــنی فرهــنگی بیــــــنشجو
آنچه مهم است این است که طلبه‌ى دین، عالم دین و روحانى -به اصطلاح رایج- وظیفه‌ى خودش را در هر برهه‌اى از زمان تشخیص بدهد. اگر وظیفه تشخیص داده نشد، علم و تقوا و مانند اینها به درد نمیخورد؛ یعنى... ادامه »
غرب بیکنی (4)
در واقع نقطه قوت نظریه بیکن این است که آنچیزی که محسوس است، از این عالم است و آن اموری که محسوس نیستند، از عالم دیگری هستند و معقول است که صرف نظر از اصل صدور، هر عالمی در روابط درونیش خودبنیاد و مستقل باشد....
غرب بیکنی (2)
آیا ملایکه و دیگر موجودات مجرد می‌توانند در امور مادی و طبیعی تاثیرگذار باشند یا اینکه این موجودات منعزل از طبیعت هستند و در واقع، طبیعت طبق قانون خودش پیش میرود....
گپ و گفت غربشناسی 1
یکی از نقطه نظرات بیکن(به نقل از تاریخ فلسفه کاپلستون)، ایده ی خودبنیادی طبیعت است؛ بدین معنا که ما برای تبیین طبیعت و کشف قوانین حاکم بر آن (متافیزیک به اصطلاح بیکنی) ، لازم نیست به علل غایی و ازلی و خارج از طبیعت رجوع کنیم، بلکه طبیعت قابل تبیین طبیعی است،...
|◄ 1 ►|