مـجله دیـــــنی فرهــنگی بیــــــنشجو
آنچه مهم است این است که طلبه‌ى دین، عالم دین و روحانى -به اصطلاح رایج- وظیفه‌ى خودش را در هر برهه‌اى از زمان تشخیص بدهد. اگر وظیفه تشخیص داده نشد، علم و تقوا و مانند اینها به درد نمیخورد؛ یعنى... ادامه »
محمدرضا گیوه چی؛
امروز غرب با ایجاد برنامه های مختلف غفلت زا و صرفاً سرگرم کننده سعی بر آن دارد که دانشجو را به سمتی ببرد که هر روز خود را با مشغولیت ذهنی جدیدی -آن هم از جنس کاذب- مواجه ببیند....
|◄ 1 ►|